Soest

Hotel- Restaurant Het Witte Huis

2 juni

2015

Accreditatie

5 punten

50 plaatsen

Meld je nu aan!

Veranderende wereld

De wereld om u heen verandert in een rap tempo. Een nieuw bekostigingsstelsel, oplopende kwaliteitseisen bijvoorbeeld vanuit de verzekeraars, technologische ontwikkelingen, e-health, samenwerking in de eerste lijn, substitutie van de tweede lijn naar de eerste, noem maar op. Al die ontwikkelingen hebben invloed op uw huisartsenpraktijk.
De sprekers duiden voor u de belangrijkste ontwikkelingen voor huisartsen en gaan met u in discussie, zodat u uw eigen visie kunt ontwikkelen.

Dag van de Praktijkhouder

Een ondernemende huisarts gaat mee met zijn tijd en bereidt zich voor op een nieuw tijdperk. Op de Dag van de Praktijkhouder geven wij u zicht op wat er verandert en wat de impact is op uw ondernemerschap. In alle veranderingen zitten risico’s maar zeker ook kansen! Hoe pakt u het op? U krijgt weer grip op de toekomst en kunt uw eigen koers uitstippelen.

De huisarts van de toekomst

In de ochtend schetsen wij voor u  de toekomst van de huisartsenzorg: welke ontwikkelingen zijn er gaande? We laten de grote lijnen naar de toekomst zien en ook hoe het beleid en de maatregelen van de overheid daarnaar toewerken.  Ferry Koper doet dat vanuit een macroperspectief. Anton Maes zoomt vervolgens in op het nieuwe bekostiginsstelsel: hoe zit het stelsel in elkaar en moeten we dit als huisarts willen? Eveline Los spreekt uit ervaring over substitutie van cardiologie.
Discussie met de sprekers en met elkaar is ook een belangrijk onderdeel van het programma.
 
In de middag helpen wij u uw ondernemerschap binnen alle veranderingen handen en voeten te geven met aandacht voor de technologische veranderingen, efficiency én de financiële kant van de zaak. 
 
 • Welkom

 • Opening

 • Ferry Koper - De praktijk van de toekomst: waar liggen uw kansen?

  Door: Ferry Koper

  De overheid en zorgverzekeraars zien het nieuwe huisartsenbekostigingsmodel als een tussenstap naar een geheel nieuw model. In dit nieuwe model worden geen medische handelingen vergoed, maar wordt gezondheidswinst beloond. Budgetten worden verstrekt aan de hand van populatiekenmerken en shared savings komen centraal te staan. Hoe ver zijn we nog van dit ‘kinzigtalmodel’ verwijderd? En hoe lang duurt het nog voordat we dit bereikt hebben? Ferry Koper gaat in een interactieve sessie in op de consequenties van dit nieuwe model voor de zelfstandige zorgprofessional en geeft aan waar kansen liggen.

 • Eveline Los - Substitutie van de tweede naar de eerste lijn: project Cardiologie

  Door: Eveline Los

  De overheid wil dat huisartsen steeds meer zorg van de tweede lijn overnemen. Door zorg over te hevelen van de tweede naar de eerste lijn, worden de totale zorgkosten lager, is de gedachte.

  Stichting KOEL is een pilot gestart met in totaal 55 normpraktijken voor de substitutie van cardiologie. Insteek is dat de huisarts, mits goed opgeleid en ondersteund op het gebied van diagnostiek en met een consultatief te benaderen cardioloog, een daling in het aantal verwijzingen naar de tweede lijn kan bewerkstelligen en de niet-complexe zorg (jaarcontroles) kan overnemen. De rol van de huisarts als poortwachter voor de tweede lijn wordt sterker.

  Het project, dat helemaal is opgezet vanuit de eerste lijn, wil aantonen dat substitutie kan en voordelen heeft, zowel voor de patiënt als ook voor de huisarts. Maar Eveline Los gaat ook in op de knelpunten die zij tegenkomt in de praktijk. Hoe zit het met de beschikbaarheid van diagnostiek? En hoe is de financiering geregeld?


 • Koffiepauze

 • Anton Maes - Nieuwe bekostiging: ervaringen en leerpunten

  Door: Anton Maes

  De huisartsenpraktijk was en blijft een bijzondere onderneming. Een praktijkhoudende huisarts heeft oog voor risico's en rendement van zijn onderneming. Op dit moment komt er gelijktijdig een verandering van wetgeving en bekostiging aan. Er gaat dus veel veranderen. Wat betekent dat voor uw praktijkvoering en u als praktijkhouder?  

  Het organiseren van meer zorg in de buurt betekent meer werk en vraagt waarschijnlijk ook een andere manier van werken. Complexere zorg vraagt ook een intensievere samenwerking. Met patientorganisaties,  zorgverzekeraars, gemeenten, maar ook met andere zorgverleners. 

  Anton Maes gaat op de vraag of de nieuwe bekostiging wel is afgestemd op al deze veranderingen.

 • Discussie - "In 2020 trekt de huisarts aan de touwtjes"

  Onder leiding van Chris Zegers
 • Lunch

 • Cor Jansen - Kansen zien in uw jaarrekening

  Door: Cor Jansen

  Elk jaar wordt er van uw praktijk een jaarrekening opgesteld. Dit is niet alleen van belang voor uw winstaangifte naar de belastingdienst, maar ook om u inzicht te geven. Door goed en kritisch naar uw jaarrekening te kijken, ziet u kansen voor de toekomst. U leert welke informatie u uit uw jaarrekening kunt halen en hoe u deze informatie kan gebruiken om kansen te benutten. 
    
  Na deze sessie heeft u 
  1.    Inzicht in uw eigen cijfers. U weet wat er in uw jaarrekening staat.  
  2.    Overzicht. U weet hoe u er voor staat. 
  3.    Lessen voor de toekomst van uw praktijk. U weet waar uw kansen liggen 

  De spreker ziet er naar uit u een frisse kijk op cijfers te geven.
 • Chris Zegers - Slim omgaan met uw vermogen

  Als ondernemer bouwt u aan uw vermogen. Hoe pakt u dat slim aan? 

 • Arina Burghouts - E-Health: het kaf van het koren scheiden

  Door: Arina Burghouts, Nictiz

  De technologie verovert de gezondheidszorg. Niet alleen leveranciers van medische apparatuur zijn ermee bezig, ook bedrijven op de consumentenmarkt zoals Apple en Google proberen een graantje mee te pikken. Ook de huisarts kan er niet meer om heen. Wat is er eigenlijk allemaal? En wat kan je er mee? Is het iets voor nu of voor later? 

  Biedt u patiënten al de mogelijkheid om online een afspraak te maken, of via e-mail vragen te stellen? Komen patiënten wel eens bij u met informatie van internet of met zelfgemeten waarden?

  In deze sessie gaan we in op deze technologische ontwikkelingen in de zorg. Wat is e-Health eigenlijk? Wordt het al veel toegepast door huisartsen? En hoe staat het met de patiënt? Zitten die er op te wachten? Dit wordt gepresenteerd aan de hand van de resultaten van de e-Health-monitor 2014. Daarnaast gaan we graag met u in discussie over wat dit kan gaan betekenen voor de huisartsenzorg en waar u in uw praktijk op in kunt zetten. 

 • Afsluitende borrel

Sprekers

 • Arina Burghouts Arina Burghouts

  Arina Burghouts is medisch informatiekundige en adviseur bij Nictiz binnen het team Monitoring & TrendITion. Ze doet onderzoek naar de beschikbaarheid en het gebruik van eHealth in Nederland. Daarnaast kijkt ze naar toekomstige ontwikkelingen op het gebied van eHealth en wat dat gaat betekenen voor de zorg. 

 • Chris Zegers Chris Zegers

  Chris Zegers (1971) is zijn loopbaan begonnen in het familliebedrijf. Na een korte periode bij een levensverzekeraar vervolgens in 2000 gestart bij het toenmalige CenE Bankiers (nu van Lanschot Healthcare) op de afdeling Vrije Beroepen. Belangrijkste taak was advisering van de professional en zijn onderneming. Daar ligt nog steeds de klik en ook de aansluiting als het gaat om de ‘ondernemende’ medisch professional. Om advies inhoud te kunnen geven heeft hij zich, naast een algemeen bedrijfskundig deel, bekwaamd in risicobeheersing en financial planning (RMIA en FFP). Die vakkennis wordt met passie bijgehouden en ingezet voor klanten en als docent bij MFAS.
 • Cor Jansen Cor Jansen

  Cor Jansen RB MB is belastingadviseur en mede-eigenaar van Van Ree Accountants. Dagelijks adviseert hij steeds meer praktijkhouders in de eerstelijnszorg op fiscaal en financieel gebied. Van Ree accountants bedient met ca. 65 medewerkers een groeiend aantal praktijkhouders door het hele land vanuit de vestigingen Alphen aan den Rijn, Barneveld, Doorn en Geldermalsen.
 • Eveline Los Eveline Los

  Eveline Los heeft in Rotterdam Beleid en Management van de Gezondheidszorg gestudeerd en heeft ruime ervaring in diverse functies in de gezondheidszorg. Zij is werkzaam als zelfstandig interim en projectmanager en tevens voor Stichting Koel als adviseur. Stichting KOEL, de regionale ondersteuningsstructuur (ROS) voor de eerstelijnsgezondheidszorg in de regio Zuid-Holland Zuid, ondersteunt diverse beroepsgroepen in de eerste lijn en zet zich in voor integratie en samenwerking binnen de eerstelijnszorg.

 • Ferry Koper Ferry Koper

  Ferry Koper is zelfstandig adviseur in de preventie en zorgwereld en is gevormd als epidemioloog. Hij was adviseur van de Orde van Medisch Specialisten en de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie. Hij is de drijvende kracht achter businessstrategieën en verdienmodellen in de nieuwe wereld van zorg en preventie bij bedrijven in de zorgindustrie: ziekenhuizen, eerstelijnsorganisaties en private bedrijven die een gezonder Nederland nastreven. Daarnaast is hij initiator en organisator van meerdere congressen per jaar op het terrein van zorg en preventie.

   

 • Anton Maes Anton Maes

  Anton Maes is bijna 30 jaar huisarts en sinds 3 jaar werkzaam in een maatschap. Hij was 13 jaar huisartsopleider en in 2001 medeoprichter van Stichting de Vrije Huisarts. Hij schreef in 2011 het boek "Huisartsgeneeskunde in het nieuwe zorgstelsel". Als vervolg schreef hij in 2013 en 2014 als update blogs over dezelfde onderwerpen, veelal over de nieuwe bekostiging en het zorgstelsel. Naast huisarts werkt hij als freelancer voor de LHV. In zijn laatste blog, dd 17.06.2014, geeft hij een overzicht van de laatste stand van zaken. 

   
   

Sponsors

Van Ree Accountants

 

Van Ree Accountants
Van Ree Accountants

Van Lanschot Bankiers

 

Van Lanschot Bankiers
Van Lanschot Bankiers

Aanmelden

Deelnemen aan de Dag van de Praktijkhouder voor Huisartsen 2015 kost €395,-. Bent u lid van MedischOndernemen? Dan profiteert u van de ledenkorting van €50,- en betaalt u het gereduceerde tarief van €345,-
 

Aanmelden

Als u nu lid wordt van MedischOndernemen voor €89,50 per jaar, profiteert u direct van de ledenkorting en kunt u met voordeel deelnemen aan de Dag van de Praktijkhouder voor huisartsen.


 Lid worden

* Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW.
 

Locatie


Hotel-Restaurant Het Witte Huis


Birkstraat 138
3768 HN Soest